04/12/2023
Edicto de aprobación do padrón do prezo público do servizo de bos días cole outubro 2023
01/12/2023
Convocatoria da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do 5/12/2023. Sesión 23/2023.
30/11/2023
Edicto de aprobación do padrón do prezo público do servizo de comedor escolar outubro 2023
30/11/2023
Edicto de aprobación do padrón do prezo público do servizo de escola de música novembro 2023
30/11/2023
Proposta de Resolución concesión becas deportistas individuais 2023
30/11/2023
Cualificacións primeiro exercicio bolsa de emprego traballador social.
28/11/2023
Edicto de aprobación do padrón do prezo público do servizo de escola de música outubro 2023
27/11/2023
Convocatoria da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 30/11/2023. Sesión 13/2023.
23/11/2023
Aprobación definitiva do expediente de suplemento crédito financiado mediante baixas de outras partidas 15-2023.
22/11/2023
Edicto de aprobación do padrón do prezo público do servizo de bos días cole. Setembro 2023