22/07/2024
Listaxe alumnado admitido no Servizo de Comedor Escolar para o curso 2024-1025.
22/07/2024
Listaxe alumnado admitido no Servizo de Bos Días Cole no CEIPP Camiño Inglés e CEIPP Sigüeiro para o curso 2024-1025.
18/07/2024
Convocatoria da sesión ordinaria do Pleno do 24/07/2024. Sesión 06/2024.
15/07/2024
Anuncio cobranza relativo ós recibos do IAE 2024
15/07/2024
Aprobación do padrón do prezo público do Servizo de Axuda no Fogar. Xuño 2024.
11/07/2024
Aprobación do padrón fiscal da taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos do 2º semestre 2024.
11/07/2024
Aprobación do padrón fiscal da taxa vaos. Exercicio 2024.
11/07/2024
Aprobación do padrón do prezo público do Servizo de Bos Días Cole. Xullo 2024.
11/07/2024
Aprobación do padrón do prezo público do Servizo de Comedor Escolar. Xullo 2024.
09/07/2024
Nomeamento de María Beleén Díaz Sixto como funcionaria de carreira para a praza de auxiliar administrativa.