19/04/2024
Expediente investigación titularidade parcela na rúa Carracide. Ref catastral 5177718NH4557N00001KB.
19/04/2024
Convocatoria da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do 23/04/2024. Sesión 07/2024.
17/04/2024
Exposición censo electoral. Eleccións ao Parlamento Europeo
17/04/2024
Aprobación do padrón do prezo público do Servizo Bos días Cole. Abril 2024.
17/04/2024
Listado provisional de admitidos e excluidos no procedemento de selección de Oficial de primeira albanel, peón albanel e peón limpeza.
16/04/2024
Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos. Crédito extraordinario 01-2024
12/04/2024
Aprobación do padrón do prezo público do Servizo de Bos Días Cole. Abril 2024.
12/04/2024
Aprobación do padrón do prezo público do Servizo Escola de Música. Abril 2024.
11/04/2024
Aprobación do padrón do prezo público do Servizo de Comedor Escolar. Abril 2024.
11/04/2024
Aprobación do padrón do prezo público de Axuda no Fogar. Marzo 2024.