Tributos Municipais

O concello de Oroso pon a disposición dos contribuíntes un sistema de xeración dinámica dos impresos de autoliquidacións para o pago de taxas e prezos públicos municipais comodamente dende o seu ordenador.

Só terá que encher os datos dun formulario e automaticamente mostraráselle o documento PDF correspondente á autoliquidación, que poderá imprimir e pagar en calquera entidade bancaria colaboradora do concello ou, se o desexa, utilizar a pasarela de pago on-line de “LA CAIXA” (ata un límite de 2.000 euros) para poder pagar mediante tarxeta de crédito ou débito dun xeito seguro e sen ningún custo adicional para vostede.

Lembre que unha vez feito o pago deberá achegar o exemplar correspondente ao concello xunto coa xustificación do pago (certificación mecánica da Entidade Bancaria impresa ou resgardo de pago telemático on-line) á Tesourería municipal para que quede constancia deste.

Este servizo está dispoñible para as seguintes taxas e prezos públicos:

dereitos de exameTaxa por dereitos de exame